miercuri, 1 iulie 2009

ce sunt FACTORII DE TRANSFER ???

01.Ce sunt Transfer Factor?

Transfer Factor sunt molecule “mesageri” ce transportă informaţia imunologică în interiorul sistemului imunitar al unui individ. Natura foloseste Transfer Factor pentru transportul de informaţii imunologice de la un individ la altul(acesta,de fapt, e motivul pentru care a fost dată această denumire,sau mai exact pentru că aceste molecole pot fi transferate de la o persoană la alta).

2. Cum au fost descoperiti Transfer Factor ?

În 1949, Dr.H. Sherwood Lawrence lucra la problema spinoasă ale acelei perioade si anume tubercoloza. A încercat să descopere dacă sunt componenţi ai sângelui ce ar putea avea ceva sensibil la tuberculoză de la un donator contagiat si vindecat, către un receptor neatent.
A descoperit folosirea transfuziei de sânge, dar doar la indivizi compatibili cu acelasi tip de sânge. Lawrence, mai întâi găseste si apoi separă celulele imunitare sanguine- linfocitele ( globulele albe)- de restul sângelui.
Ca apoi să deschidă linfocitele si să separe conţinutul globulelor în fractiuni de diverse màrimi.Ceea ce descoperà e cà fractiuni de mici dimensiuni sunt capabili de a transfera sensibilitatea tuberculozei la un receptor neatent. De aceea Dr. Lawrence a numit-o Factor de Transfer.

3. Sângele este unica formă a Transfer Factor ?

La început asa se credea. S-a mers pe această idee până la jumătatea anilor 80, când cercetătorii au dezvoltat ipoteza că Transfer Factor puteau fi prezenţi chiar si în colostru. Imediat ce această descoperire a fost confirmată stiinţific, în 1989 a fost brevetată. Asadar  colostrul este cel mai eficace mijloc al Transfer Factor.

4.Ce este colostrul?

Este primul lapte pe care o mamă îl produce imediat după nastere. O persoană ar trebui să consume circa 45 gr. De colostru pentru a activa Transfer Factor , cantitatea zilnică conţinută în 3 capsule al produsului Transfer Factor 4 Life.

5. Cum se obţine Transfer Factor ?

Transfer Factor sunt mici componente ce se găsesc în colostru,care este primul lapte matern consumat de noul născut. Datorită unui proces special de extracţie, ce se găseste în licenţa companiei 4Life, avem azi posibilitatea de a extrage moleculele foarte puternice ale Transfer Factor de la primul lapte de vacă, dezhidratat si încapsulat pentru uzul uman. Procesul de extracţie si brevetele obţinute de 4Life sunt de o importanţa fundamentală si
dovedeste unicitatea produselor 4Life în comparaţie cu alte produse de pe piaţă.
Transfer Factor obţinuţi cu acest proces sunt extrasi, purificaţi ce conţin molecule ai Transfer Factor .

6. Cum functionează Transfer Factor ?

Transfer Factor transferă toate “informaţiile imunitare” ale memoriei sistemului imunitar, de la mamă la noul născut prin intermediul colostrului. Mama transmite asadar noului născut informaţiile imunitare fundamentale ce consfinţeste combaterea eficace a infecţiilor si bolilor. Acesti importanţi agenţi imunitari au fost identificaţi si numiţi Transfer Factor.
Pentru a menţine organismul mereu sănătos, sistemul imunitar trebuie să îndeplinească trei funcţiuni fundamentale de fiecare dată când vine în contact cu un agent patogen:
- tebuie să recunoască acel agent patogen ca o ameninţare pentru organism;
- trebuie atacat si distrusă acea ameninţare;
- trebuie să-si amintească de acel agent patogen pentru a se elibera rapid în cazul în care
ar putea fi din nou atacat.
Într-un mod simplu, putem să spunem că Transfer Factor întăresc sistemul imunitar.

Factorii de Transfer reprezintă un sistem complex ce conţine trei funcţii distincte: acela de

                1)  INDUCTOR,

                2) ANTIGEN SPECIFIC

                3) DE SUPRIMARE.

Având în vedere că sistemul nostru imunitar combate războaie microbiologice în favoarea noastră, va fi utilizată o analogie pentru a explica mai bine aceste trei funcţiuni.

Funcţia de INDUCTOR este precum un sergent ce practică un antrenament al trupei si cere soldaţilor să se menţină într-o formă bună, însă fără a le spune că trebuie să atace;

Funcţia de ANTIGEN SPECIFIC este ca o arhivă de fotografii ai criminalilor căutaţi, în interiorul căreia se pot identifica caracteristicile acestor criminali; dacă ar fi ai microbilor, acesti identificatori specifici ar fi amprentele noastre digitale sau fotografice, etc. În acest mod se crează un întreg complet de Factori de Transfer împotriva oricărui tip specific de agent patogen.

În sfârsit funcţia DE SUPRIMARE se poate paragona politicienilor care declară începutul si sfârsitul războiului si ordonă ìntoarcerea acasă a trupelor. Dacă nu ar fi fost si cea de-a treia funcţie, celulele sistemului imunitar ar continua să combată si după distrugerea “ dusmanului invadator” ceea ce ar duce la atacarea si a celulelor sănătoase.(boli autoimune)

Când sistemul nostru imunitar nu ordonă “ retragerea trupelor “, sau reacţionează într-un mod foarte agresiv ìn comparatie cu reala fortà al “ inamicului invadator “, atunci suferim de boli autoimune, cum sunt: scleroza multiplà, lupus,astm,diabet autoimun de tip I,boala crohn, alergiile mereu mai prezente în zilele noastre etc.
Spre deosebire de marea parte a suplimentelor imunitare ce oferă “ blocuri de construire “ pentru funcţionarea imunitară apropiată, Transfer Factor ofera inteligenţa imunitară, mai exact informează si educa sistemul imunitar menţinându-l activ si mereu în alertă. Acesta este un concept complet nou în comparaţie cu simpla întărire a sistemului imunitar. 

7. Cine poate să consume Transfer Factor ?

Produsul 4Life Transfer Factor este absolut sigur si eficace pentru bărbati, femei si copii de toate vârstele.
Datorită unei noi metode de extragere, lactoza si macroproteinele din lapte ( proteine ce produc reacţii alergice la lapte ) sunt îndepărtate.

8. Ce i-a determinat pe cercetători să caute Transfer Factor în colostru ?

Cine lucrează cu vacile stie că daca un vitel nou nàscut nu se alàpteaza de la mama sa, ìn timp scurt va muri.
Viţeii mor si chiar dacà au mâncare din belsug si sunt bine tratati. Moartea de fapt, intervine datorità infecţiilor cauzate de micro organisme foarte commune(baterii,virusuri); indiferent de regiune, sistemul imunitar al acestor vitei nu functioneazà.
Aceasta sugereazà cà un anumit tip de “informaţie imunulogicà” nu se transmite de la vacà la vitel, ràspunsul este logic; se referà tocmai la Transfer Factor .

9. Ce se ìntìmplà cu alergiile la lapte si la intoleranta al lactoza ?

Alergiile la lapte sunt cauzate de doza de proteine din lapte, ìn principal caseina si ìn micà màsurà
imunoglobulele. Aceste proteine sunt indepartate si eliminate din produaul Transfer Factor .

10. In ce constà diferenţa Transfer Factor 4Life de alţi produsi derivaţi din colostru ?

Sunt fàcute studii aprofundate pe colostru de bovina si asupra ouălelor hiper-imunizate. Aceste produse sunt exelente surse, dar a fost necesar prevenrirea mai ìntâi a problemelor relative ale alergiei la lapte si la intoleranţa la lactozà, ca apoi si problema imunoglobulinei sau eficacitatea anticorpilor.
Uzarea terapiei de anticorpi proveniţi de la specii ìncrucisate poate fi eficace pe termen scurt, folosirea pe termen lung ìnsà rezultà ineficacitate deoarece receptorii dezvoltà anticorpi ìmpotriva anticorpilor invadatori externi, distrugând ìn asa mod eficacitatea lor. Terapia prin administrarea de anticorpi pe cale intravenoasà, dat fiind faptul cà pe cale bucalà conduce la degradarea aciditàţii ìn stomac. Transfer Factor 4life au rezolvat si acest tip de problemà.

11. Persoanele cu intoleranţà la lactozà pot folosi Transfer Factor ?

Da. Persoanele cu intoleranţà la lactozà pot sà consume pânà la 3 gr. de lactozà fàrà probleme datorità bacteriilor digestive ce se gàsesc ìn colon. Puţina lactozà prezentà ìn Transfer Factor sunt mult sub acest nivel de sensibilitate.

12. Transfer Factor sunt benefici doar pentru noii nàscuţi ?.

Nu. Transfer Factor sunt buni pentru oricine necesità un suport al sistemului imunitar,deoarece in permanenta se nasc noi si noi cellule care au nevoie de “instruire” sa poata functiona corect. Trei grupe de persoane ce necesità ìn mai mare màsurà ìntàrirea sistemului imunitar sunt: tinerii, persoanele ìn vìrstà si toate persoanele ce duc o viatà stresantà. Aproape toţi ne gàsim ìn aceste categorii. Foarte des se vorbeste de generaţia“Baby Boomer”.
Majoritatea dintre aceste persoane se gàsesc la o vârstà ìn care sistemul lor imunitar se aflà deja ìn suferintà.
Transfer Factor constitue un supliment pentru a ìntàri sistemul imunitar ce se deteriorează tot mai mult din diverse motive(factori de mediu,poluare,stress,alimentatie bogata in coloranti si aditivi sintetici,factori emotionali puternici etc).


13. Transfer Factor a fost convalidat stiinţific ?

De când Dr. Lawerence a descoperit Transfer Factor ìn 1949, au fost publicate peste 3.000 de studii
medicale. Au fost peste 3.000 de cercetàri medicale si s-au cheltuit peste 50 milioane de dolari pentru a confirma beneficiile aduse de Transfer Factor .
Capacitatea de dezvoltare a activitàţii celulelor NK ( celule Natural Killer) de càtre 4Life Transfer Factor si Transfer Factor Plus, a fost obiectul cercetàrilor din partea Institute of Longevity Medicine din California. Celulele NK cautà si apoi distrug celulele nocive prin contactul direct.
Celulele NK sunt ìn mod special importante pentru ìntàrirea si susţinerea sistemului imunitar. Rezultatele testelor efectuate de cercetàtorii dìn domeniu, au relevat faptul cà 4Life Transfer Factor , creste activitatea celulelor NK de pânà la 103% peste o normalà ràspundere imunitarà fàrà suplimenţi, sau mai exact o capacitate dublà comparativ cu capacitatea produsului de aceeasi facturà cel mai apropiat.
Cercetarea fàcutà demonstreazà cà Transfer Factor Trifactor dezvoltà o activitate ale celulelor NK de pânà la 248% peste o normalà activitate imunologicà fàrà suplimenţi, de-a dreptul stabileste o capacitate imunologicà de 5 ori superioarà acelei demonstrate de toate produsele de pânà atunci testate.
Iar pentru produsul TRANSFER FACTOR PLUS este de 437 %
Capacitatea de implementare imunologicà de Transfer Factor Plus, va permite evitarea folosirii de antibiotice. Dl. Dr. David Markowitz remarca cà “ Într-un studiu efectuat asupra folosirii Transfer Factor de toate vârstele, am observat o diminuare de 74 % asupra bolilor si de 84 % de folosire de antibiotice “
Dr. William J. Hennen a scris douà publicaţii ce relevà cercetàrile fàcute asupra Transfer Factor ca si componenţi suplimentari gàsiţi ìn Transfer Factor . De asemenea Dr. Hennen a recapitulat o parte din aceste cercetàri într-o brosurà de 50 pagini adresatà maselor largi.
Aceastà brosurà este disponibilà pe site-ul www.amazon.com (vezi J.Hennen)

14. Dacà Transfer Factor sunt asa de eficienţi, de ce nu au fost folosiţi de industria farmaceuticà ?

Cred cà e tocmai ce vedem ìn multe ţàri stràine ìn special ìn China, Cehia si Slovacia, Germania, Ungaria,Polonia, Japonia si Rusia. În SUA, Factorii de Transfer au avut o istorie interesantà, ideea cà Transfer Factor se opun conceptului imunologiei convenţionale. În perioda anilor 1950, antibioticele erau “ bambino d’oro” al medicinei, iar ìn perioada 1960 au fost steroizi, ca si cortisonul pentru inflamaţii si hormoni sintetici steroizi, ca si
estrogeno etinilico si progestina, care au fost extrasi ìn a crea o pastilà pentru controlul natalitàţii. Dupà o ìntìrziere la ìnceput, Transfer Factor au iesit la “suprafaţà” ìn anul 1970. De asemenea rezultatele au fost inconstante chiar dacà cercetàtorii aveau mai mult entuziasm decât abilitate. Elementul cheie ce lipsea ìn aceste cercetàri era o tehnicà de ìncredere pentru a controla calitatea produsului. Problema controlului calitàţii se va rezolva la jumàtatea anilor 1980. Pentru cà Transfer Factor nu sunt o entitate individualà, companiile farmaceutice au avut mari probleme ìn ìncercarea de a purifica materialele fàrà a sacrifica eficacitatea lor. Aceastà ìncercare ca si o dogmă medicinală cu identitate si funcţiuni individuale a fost dezastruoasà. În consecinţà ceea ce
a oprit cercetàrile asupra Transfer Factor a fost vechea problemà , cea financiarà. Când SIDA a cucerit presa popularà, politicienii au transferit majoritatea resursele financiare càtre asa-zisa boalà, dar cu obiectivul de a gàsi cauza ca apoi de a gàsi un medicament care sà-l vindice. Munca unor cercetàtori cumulatà cu lipsa de fonduri si de inabilitatea industriei medico-farmaceutice tradiţionale, au atras din nou atenţia asupra Transfer Factor ca una din puţinele modalităţi eficiente ìmpotriva bolilor de origine virale in special si a celor imunologice.

15. Există motive pentru care nu am vàzut pânà acum Transfer Factor ca si supliment alimentar ?

Da, doar recent sau deschis douà cài ce permit comercializarea Factorilor de Transfer: prima
cale a fost aceea de la DSHEA( Dietary Supplement Hearth and Education Act) ìn 1994. Dispoziţia funcţionării structurii permit ca povestea Transfer Factor pot fi difuzate fàrà a pune ìn pericol statutul sàu de supliment nutritiv.
Metodele si procesele ce permit extracţia pe o gamà largà de Transfer Factor au fost perfecţionate de curand(1998) iar prezentarea produselor ìn comerţ a fost posibil doar ìn ultimii ani.


16. Cât de siguri sunt?

Fiecare nou nàscut ( om sau animal ) a fost alaptat la san si a primit Transfer Factor de la de la mama sa prin colostru. Transfer Factor sunt siguri. Cercetàtorii au administrat doze maxime de TF la volontari, ìn scopul de a genera reacţii adverse. Nu au fost observate efecte secundare negative chiar si cu doze multe si prelungite ìn timp.

17. Transfer Factor este bun pentru ràcealà ?

Ràcelile sunt boli virale si Transfer Factor sunt utilizaţi cel mai mult pentru a combate probleme virale. Nu au fost realizate studii specifici pentru ràceli, ìnsà este interesant a observa cà unul dintre efectele pozitive secundare ai celor ce consumà Transfer Factor, este capacitatea de a menţine formele virale ale ràcelii mai usoare si mai putin agresive.

18. Transfer Factor sunt siguri pentru copii ?

Transfer Factor conţinuţi ìn colostru au tocmai acea proprietate de a apàra natural noii nàscuţi.

19. O femeie ìnsàrcinatà poate sà consume Transfer Factor ?

Nu au fost semnalate situaţii negative ìn ceea ce priveste uzul Transfer Factor din partea femeilor ìnsàrcinate, dar oricum le sfàtuim sà consulte un medic.

20. De ce ar trebui sà consum Transfer Factor dacà am primit informatii imunitare cand eram nounasut ?

Transfer Factor care i-am primit de la mamele noastre de când eram copii, ne-au ajutat si ne-au ìntàrit sistemul nostru imunitar pentru a ìnfrunta problemele din acea perioadà. Astàzi , mai mult ca oricând, suntem expusi la noi provocări imunitare, ìn timp ce sistemul nostru imunitar a slàbit cu trecerea anilor. Intàrirea sistemului imunitar poate fi decisiv, pentru a putea trài ani buni ìntr-o sànàtate de exceptie. 

21. Pentru cât timp trebuie sà consum Transfer Factor 4Life ?

Corpul nostru creazà ìn fiecare zi noi celule imunitare ce au nevoie de a fi instruite. Pentru a permite sistemului nostru imunitar de a face faţà acestor exigenţe si de a-i da acel suport ce ìi serveste la noile ameninţàri ambientale ce vin ìncontinuu, ar trebui consumat Transfer Factor cotidian.

22.Care patologie ràspunde ìn mod pozitiv la Transfer Factor ?

Produsele Transfer Factor au fost folosite cu rezultate pozitive ìn tratarea unui numàr mare de boli. Printre acestea putem sa enumerăm, bolile de origine bacteriologice, parazitare, micotice, virale si chiar de cancer. În parte si ìn spinosa problemà de SIDA, faptul cà Transfer Factor cunoaste un interes mereu continuu din partea cercetàtorilor. De fapt un recent simpozion internaţional, ţinut tocmai ìn Italia, a fost intitulat “Factorii de Transfer ìn epoca SIDA”.

23. Cine produce Transfer Factor ?

Este o companie americanà numită 4LIFE RESEARCH ce se se extinde ìn toatà lumea, jurnalul american Inc 500 o poziţioneazà pe al 15-lea loc ìntr-o clasificare mondialà ìntre companiile private americane cu o crestere economica de 6108 % !!! intre anii 1998-2003. Cu un proces special brevetat, 4Life Research extrage factorii de transfer din colostru bovin. Transfer Factor de la 4Life susţine ìn mod natural sistemul imunitar al corpului, ìntàreste eficacitatea ìn transferarea informaţiilor imunitare ìntre celule organismului si ìn acelasi timp cresterea capacitàţii corpului de a face faţà atacurilor organismelor invadatoare. De altfel Transfer Factor, sunt unici deoarece conţin factorul DE SUPRIMARE ce contribuie la o normalizare si echilibrare al sistemului imunitar.

24. La ce maladii sunt folositi Transfer Factor ?

Transfer Factor sunt studiaţi de peste 50 ani si au fost folosiţi cu succes ìn tratarea bolilor bacteriologice, ale infecţiilor virale, bolilor parazitare, cancerului, infecţiuni ale ciupercilor, bolile autoimunitare, bolilor neurologice,alergiilor de tot felul si a multor altora. Nici un efect secundar nedorit nu a fost semnalat.

2 comentarii:

  1. Am consumat produsele 4Life si pot sa va spun ca decand am incercat aceste produse starea mea de sanatate s-a imbunatatit foarte mult.Cum sunt produse destinate pt sistemul imunitar (factori de transfer), care este sistemul nostru de aparare, ceea ce a facut acest produs a fost sa -i dea inteligenta necesara pt a recunoaste mai repede orice tip de virus, bacterii, infectii etc. De cand iau aceste produse nu am mai racit, nu mai am dureri de ovare la menstruatie iar herpesurile au disparut total!!! Sunt uimita de eficienta acestor produse!!.

    Cu respect Geanina

    RăspundețiȘtergere
  2. afacerea anului 2011
    http://diamondrewardsro.blogspot.com/

    RăspundețiȘtergere